"A&S" Zenei Műhelyek

Forráshiány miatt 2009-ben
az„A&S” Zenei Műhelyek projekt
határozatlan időre lezárult.

Az „Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Bt. 2003-ban létrehozta az

„A&S” Zenei Műhelyek - et,

amely kortárs magyar komolyzeneszerzők 2000. január 01. után született műveinek
betanulásával és lehetőségek szerinti bemutatásával hivatott foglalkozni.

 

Az „A&S” Zenei Műhelyek alapító levele

Az „A&S” Zenei Műhelyek Működési Szabályzata

Az „A&S” Zenei Műhelyek 5 éves Jubileumát ünnepli

 

A politikamentes formában működő Műhelyek-et négy Műhely alkotja:

 • A XXI. századi Magyar Komolyzene Énekes Műhelye

 • A XXI. századi Magyar Komolyzene Hangszeres Műhelye

 • A XXI. századi Magyar Komolyzene Kórus Műhelye

 • A XXI. századi Magyar Komolyzene Zenekari Műhelye

A Műhelyek művészeti vezetője: Bartal László,a Magyar Állami Operaház karmestere.

 

A Műhelyek alapítója és működtetője, az „Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság a zeneszerzőkkel adott műre/művekre vonatkozó külön megállapodás szerint kezdheti meg a művek/művekkel kapcsolatos Műhelymunkát.

Ez nemcsak a mű/művek „kottaszerinti" betanulását jelenti, hanem a megfelelő, művészi színvonalú és értékű interpretációhoz szükséges technikai, gyakorlati felkészítéseken túlmenően egy szoros művészeti közösségként biztosítani a kortárs magyar zene méltó megszólaltatását lehetőségek szerinti helyszíneken, rendezvényeken, mely irányába az alapító a szükséges promóciós lépéseket is megteszi.

 

A Szerzőkkel Műhelyeink személyes vagy írásban történő megkeresése után tudunk megállapodni a műre/művekre vonatkozó lehetőségekről. Ehhez szükséges a 2000. január 01. után született, szerző által javasolt zenemű kottája (lehet kézirat), és/vagy hanghordozója, melyet a Műhelyek rendelkezésére bocsát két példányban kitöltött átvételi elismervény ellenében.

 

Nagy örömmel és feladatra készen várjuk a kortárs magyar komolyzeneszerzők jelentkezését 2000. január 01. után született műveikkel.

 

Zeneszerzők, akikkel az A&S Zenei Műhelyek kapcsolatban áll, akik megtiszteltek műveikkel,
illetve akik együttműködési szándékukat jelezték:

 

 • Bánkövi Gyula

 • Bujtás József

 • Derecskei András

 • Dinnyés Dániel

 • Dragony Tímea

 • Dubrovay László

 • Dukay Barnabás

 • Durkó Péter

 • Fehér György Miklós

 • Fekete Gyula

 • Futó Balázs

 • Hollós Máté

 • Horváth Balázs

 • Horváth Barnabás

 • Horváth Márton Levente

 • Jeney Zoltán

 • Kára Béla

 • Kerékfy Márton

 • Király László

 • Kocsár Miklós

 • Leszkovszki Albin

 • Madarász Iván

 • Magala Ronnie

 • Maróti Emese

 • Németh Norbert

 • Nógrádi Péter

 • Pongrácz Zoltán

 • Rózsa Pál

 • Luis Saglie

 • Siska Ádám

 • Soós András

 • Soproni József

 • Sugár Miklós

 • Szalai Katalin

 • Szekeres László

 • Tihanyi László

 • Tóth Armand

 • Tóth Péter

 • Vajda János

 • Virágh András Gábor

 • Zarándy Ákos

 • Zombola Péter

 

A Műhelyek tagfelvételi módja

A belépni kívánó előadóművész, művész növendék 2 példányban kitölti és aláírja a Belépési nyilatkozatot (rtf, pdf), melyben megjelöli a négy Műhely közül azt, amelynek tagja kíván lenni.

A Belépési nyilatkozat mellett szükséges kitöltenie egy adatlapot (rtf, pdf), valamint egy részletes szakmai önéletrajzot kell a nyilatkozathoz mellékelnie, a későbbiekben dokumentációs és promóciós célból is.

A dokumentumokat a belépni kívánó személyesen átadhatja a Műhelyek egyik vezetőjének vagy közvetlenül eljuttathatja a lenti postacímre.

A benyújtott  dokumentáció alapján a Műhelyek vezetősége (a Műhelyek alapítója, művészeti vezetője és a Műhelyek megbízott vezetői), szükség esetén felkért szakemberek bevonásával dönt a belépni kívánó taggá nyilvánításáról, mely akkor válik érvényessé, ha a belépni kívánó a Belépési nyilatkozat egy példányát a Műhelyek által aláírt formában visszakapja.

 

Várjuk minden érdeklődő jelentkezését, aki a Műhelyek munkájában részt kíván venni!

 

Postacím:

„Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (röv.: „Ars et Sanitas” Bt.)

4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 9. III/12.

Kérjük a borítékra írják rá: „A&S” Zenei Műhelyek

 

 

Dokumentumok:

 • Az „A&S” Zenei Műhelyek alapító levele (pdf)

 • Az „A&S” Zenei Műhelyek Működési Szabályzata (pdf)

 • Belépési nyilatkozat (pdf)

 • Belépési adatlap (pdf)

 • Zenemű (kotta, hanghordozó) átvételi elismervény (pdf)